Четверг, 08 Февраль 2018 04:57

2018-02-08 Қазіргі ұстаз – ертеңгі болашақтың кепілі демекші, білімалушылардың сабағымызға деген қызығушылығын арттыру мақсатында алдын-ала таңдалған кәсіпорында білікті маманның бақылауымен «Электр жабдықтарын сынау» ..

тақырыбында экскурсия сабағын арнайы пән оқытушысы Дидар Дайырманова өткізді. 

Арнайы пәндерді ағылшын тілінде оқыту процесінде пән мен тілді кіріктіре оқыту мақсатында CLIL (КЛИЛ) әдісін пайдалана отырып «Қарапайым сызықты электр желісін жинау» тақырыбында Дидар Дайырманова өткізген сабақтан көрініс.