Аймақтық орталық

01.09.2021 жылдан бастап МКҚК «Алматы мемлекеттік энергетика және электрондық технологиялар колледжі» электр энергетикасы және өндірісті автоматтандыру саласындағы аймақтық құзыреттілік орталығы ашылды. Жоба аясында өндірістік оқыту шеберлері біліктілігін арттырудан өтті. Директорының орынбасарлары Е. Д., Шарипов Т. Н., және Караева Б. С. «Talap» КЕАҚ-да «Жасмаман»жобасышеңберінде «Техникалықжәнекәсіптік,орта білімнен кейінгі білімберу үйымдарын трансформациялау процесіндегі басшының рөлі: халықаралық тәжірибе» тақырып бойынша оқудан өтті (2021 жыл, қыркүйек).Электр энергетикасы және өндірісті автоматтандыру саласындағы аймақтық құзыреттілік орталығы 2022 жылдың мамыр айында «Атамекен» ҰКП Білім беру ұйымдарының реестіріне енді.
      Электр энергетикасы және өндірісті автоматтандыру саласындағы аймақтық құзыреттілік орталығыМКҚК» Алматы мемлекеттік энергетика және электрондық технологиялар колледжі» колледждің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және келесі функцияларды орындайды:
    WorldSkills Kazakhstan стандарттарына сайжаттығу лагерін ұйымдастыру және жұмыс істеу;
   WorldSkills стандарттары бойынша чемпионаттар және басқа да кәсіби шеберлік конкурстарын өткізу;
   КжТББ ұйымдары білім алушыларының кәсіптік тәжірибесін және өндірістік оқытуды ұйымдастыру;
   мамандарды даярлау, қайта даярлау және кәсіпорын қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.
    2021 жылы Колледж «Жас маман» республикалық бағдарламасын іске асыру шеңберінде 07130100 «Электр жабдықтары (түрлері мен салалары бойынша)», 07130200 «Электрмен жабдықтау (салалар бойынша)», 07140100 «Технологиялық процестерді автоматтандыру және басқару (бейіні бойынша)»мамандықтары бойынша МТБ нығайтты. Жабдықты сатып алу сомасы 323 312 220 теңгені құрады.

  • «Мехатроника» бағыты бойынша 2 өндірістік оқыту шебері және «Энергетика» бағыты бойынша 3 өндірістік оқыту шебері «Festo» компаниясы орнатқан жабдықтар бойынша курстан өтті.
  • «Энергетика» бағыты бойынша 3 арнайы пән оқытушысы «Festo» компаниясы орнатқан жабдықтар бойынша курстан өтті.