Пән-циклдік комиссия

Пәндік-циклдік комиссия (бұдан әрі-ПЦК) бір немесе бірнеше ұқсас пәндер бойынша оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын, студенттер арасындағы тәрбие жұмысын, сондай-ақ педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын колледждің негізгі құрылымдық бөлімшесі болып табылады.  ПЦК төрағасы тікелей директордың оқу жұмысы және әдістемелік қызмет жөніндегі орынбасарына бағынады.  Қызмет мәселелерін талқылау, тиісті шешімдер қабылдау үшін ай сайын және қажеттілігіне қарай ПЦК отырыстары өткізіледі, оған оқытушылар құрамы қатысады. Отырыстарда қызметтің әр түрлі бағыттары бойынша зерделенетін мәселелер қаралады, жақсартудың мүмкін жолдары талқыланады, процестерді жетілдіру бойынша шешімдер қабылданады, жауаптылар мен орындау мерзімдері белгіленеді. Циклдік комиссия төрағасы колледждің саясатына, мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие қызметін ұйымдастырады. Оқытудың барлық түрлері бойынша оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізуді ұйымдастырады. ПЦК колледждің білім беру жүйесін жоспарлауға, мониторинг жасауға және жетілдіруге қатысады. 

Колледжде жеті пәндік-циклдік комиссия жұмысы ұйымдастырылды:

  1. Электр энергетикалық пәндердің пәндік-циклдік комиссиясы
  2. Радиотехникалық пәндердің пәндік-циклдік комиссиясы
  3. Экономикалық және қоғамдық пәндердің пәндік-циклдік комиссиясы
  4. Жаратылыстану-математика пәндерінің пәндік-циклдік комиссиясы
  5. Тіл және әдебиет пәндік – циклдік комиссиясы
  6. Дене тәрбиесі және АӘД пәндік – циклдік комиссиясы
  7. Өндірістік оқыту шеберлерінің пәндік – циклдік комиссиясы