Медициналық қызмет

Медициналық қызмет
Медициналық кабинеттің функциялары.
1. Алғашқы медициналық көмек көрсету.
2. Профилактикалық егулерді жоспарлау және жүргізу.
3. Санитарлық-ағарту жұмыстары.
4. Білім алушылардың тамақтануын ұйымдастыруды бақылау.
5. Медициналық құжаттаманы жүргізу.
6. Балаларды жоспарлы профилактикалық тексеру.
7. Оқу жағдайына қойылатын гигиеналық талаптарды бақылау.
8. Оқытушылар мен техникалық персоналды медициналық тексеруден өткізуді
бақылау.
Медициналық кабинеттің жұмыс режимі (110А)
Дүйсенбі 8:30 -18:00
Сейсенбі 8:30 -18:00
Сәрсенбі 8:30 -18:00
Бейсенбі 8:30 -18:00
Жұма 8:30 -18:00
Сенбі 8:30 -14:00