Ресурстық орталықтың мақсаттары:

* техникалық кәсіптік және орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру;

* білім деңгейлері бойынша кәсіби даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру;

* әлеуметттік әріптестікті дамыту;

* оқытушылардың, өңдірістік оқыту шеберлерінің біліктілігін көтеру,

* біліктілік деңгейлері бойынша кәсіби даярлықты ұйымдастыру және бағалау;

* оқудың жаңа технологияларың апробациялауға бағытталған оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу

* оқушылардың кәсіби бағдарлануы және оқуы.

 

Ресурстық орталықтың міндеттері:

* әріптестік оқытуды ұйымдастыру;

* жұмыс берушілерді білім беру бағдарламаларын, оқу әдебиетін және оқу әдістемелік кешендерді сараптауға тарту, өндірістік оқытуды және тәжірибелерді өткізу;

* өндірістік оқыту шеберлері мен кәсіптік және арнайы пәндер оқытушыларын тағылымдамадан өтуді ұйымдастыру;

* ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу, апробациялау және білім беру үрдісіне енгізу;

* курстық дайындық жүйесі бойынша талап етілетін біліктіліктерге тәжірибелік бағытталған оқыту.