Біліктілігі: 0515013- «Менеджер»

Колледж түлегі «менеджер» өндіріс орындарын жылу және электр энергиясымен қамтамасыз ету және үнемдеу үшін келісім шарттар жасау жөніндегі менеджер болып қызмет атқара алады.

Оқу мерзімі: күндізгі оқу бөлімі (негізгі жалпы білім негізінде) - 2 жыл 10 ай

  

Біліктілігі: 1305023 -«Техник-бағдарламашы»

Оқу мерзімі: күндізгі оқу бөлімі (негізгі жалпы білім негізінде) - 3 жыл 10 ай


    

 

Біліктілігі: 1014013- «Техник-технолог»

Оқу мерзімі: күндізгі оқу бөлімі (негізгі жалпы білім негізінде) - 3 жыл 6 ай

     

Біліктілігі: 0902033 - «Техник – электрик»

Колледждің түлегі «техник – электрик» оқуды аяқтағаннан кейін энергетикалық жүйенің электр қосалқы станцияларында, релелік қорғаныс, бақылау-өлшеу аспаптары, электр энергиясын есепке алу құрылғыларында,тұрғын-үй коммуналдышаруашылығында жабдықтарды монтаждау, жөндеу, қолдану бойынша бөлім басшысы, т.б. жұмыстарды атқара алады.

 Оқу мерзімі: күндізгі оқу бөлімі (негізгі жалпы білім негізінде) - 3 жыл 10 ай

күндізгі оқу бөлімі (жалпы орта білім негізінде) - 2 жыл 10 ай.

Біліктілігі: 0518033 - «Есепші – бухгалтер»

Колледждің түлегі «экономист – бухгалтер» өндірістік мекемелерде экономиялық талдау бойынша экономист, бухгалтер, аудитор, кассир, есепші болып жұмыс атқара алады.

Оқу мерзімі: күндізгі оқу бөлімі (негізгі жалпы білім негізінде) -2 жыл 10 ай

 

Біліктілігі: 1310063- «Техник – электроник»

Оқу мерзімі: күндізгі оқу бөлімі (негізгі жалпы білім негізінде) - 3 жыл 10 ай;

сырттай оқу бөлімі (жалпы орта білім негізінде) - 2 жыл 10 ай

Біліктілігі: 0906033- «Техник – энергетик»

Колледждің түлегі «техник – энергетик» жылу электр станцияларының негізгі және көмекші жылутехникалық жабдықтарын (бу қазандары, турбиналар, насос шаруашылығы) қызметтерінде техник-энергетик жұмысын атқара алады.

Оқу мерзімі: күндізгі оқу бөлімі (негізгі жалпы білім негізінде) - 3 жыл 10 ай,

сырттай оқу бөлімі (жалпы орта білім негізінде) - 2 жыл 10 ай.

 

 

 

 

 

Біліктілігі: 0901043 -«Техник – электрик»

Колледждің түлегі «техник – электрик» инженерлік техникалық қызметтерде, қосалқы станцияларда электр беру және тарату желілерінде, РЭС-те, электр-транспорт жабдықтарында, т.б. жұмыстарында қызмет жасай алады.

Оқу мерзімі: күндізгі оқу бөлімі (негізгі жалпы білім негізінде) - 3 жыл 10 ай;

күндізгі, сырттай оқу бөлімі (жалпы орта білім негізінде) -2 жыл 10 ай.

Біліктілігі: 013073 - «Техник – механик»

Техник-механиктің кәсіби қызметінің нысандары: жабдықтардың дұрыс пайдаланылуын бақылау, автоматика, жекелеген құралдар мен тораптардың элементтерін және аспаптарын алдын-ала тексеру, жөндеу.

Оқу мерзімі: күндізгі оқу бөлімі (негізгі жалпы білім негізінде) - 3 жыл 10 ай