Білім беру, қазіргі таңда, инновациялық экономиканың дамуын қамтамасыз етудің, дамыған елдердің өз геосаяси позицияларын нығайту үшін ұлғайтылатын маңызды факторы болып табылады. Әлеуметтік-экономикалық тұрақты дамуды қамтамасыз етуде, мемлекеттердің бәсекеге қабілеттілігін күшейту және әлемдік қауымдастықта өз орнын ныңғайтуда білім берудің рөлі ұдайы өсуде.

   2015 жылдың 1 қыркүйегіндегі ахуал бойынша колледжде ИДЖ мамандығы бойынша 29 ИПҚ жұмыс істейді, оның ішінде 19 оқытушы, 2 шеттен қоса қызмет атқарушы, 10 өндірістік оқу шебері. ИДЖ-2015 мамандығы бойынша колледждің инженер-педагог қызметкерлерінің құрамы қосымшада көрсетілген.