«TALAP» КЕАҚ талаптарына сәйкес оқу құралын әзірлеу»тақырыбында онлайн семинар өткізді.

11.03.2021 жылы арнайы пәндер оқытушылары Л. Т.Уразбаева, Р. А. Кеңесбаева және А. Н. Барманбетова «TALAP» КЕАҚ талаптарына сәйкес оқу құралын әзірлеу»тақырыбында онлайн семинар өткізді. Семинар барысында келесі мамандықтар бойынша оқытушылар әзірлеген оқу құралдары ұсынылды: 1307000«Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания», квалификация «Монтажник связи – кабельщик», 1307000 «Электр байланысы және желімен хабарлаудың желілік құрылымдарын пайдалану» мамандығының «130705 3 Техник» біліктілігі және 1301000«Электронные приборы и уcтройcтва», квалификация «Техник».