Өртқауіпсіздігіне жауапты адамдар үшін өрт-техникалық нұсқаулығы өткізілді

Қараша айының  3-5аралығында колледжде  ҚР Ішкі істер министрінің 16.09.2015 ж.  № 777 «Ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы»  бұйрығын орындау үшін өрт-техникалық минимум бойынша  әкімшілік мүшелері , бөлім меңгерушілері және  өндірістік оқыту шеберлері мен семинар өткізілді.