БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Ақпараттық жүйелер және менеджмент бөлімі

Паспорт ОП