«Ақпараттыққауіпсіздік»тақырыбына онлайн-жиналыс

Бүгін Zoom қосымшасыарқылы онлайн форматта колледж басшысыТ.Тайтулеевбалалардыңақпараттыққауіпсіздігітақырыбындаата-аналаржиналысынөткізді. Директордың ТЖ жөніндегіорынбасары Н. Тоғайбаева мен директордың ИТ жөніндегіорынбасарыкиберқауіпсіздіктуралымәліметтер, ата – аналарғаарналғанжалпыережелер, балалардыңқауіпсіз онлайн-белсенділігінқамтамасызетумақсатындатехникалықкеңестерберді. Колледж психологықажетболғанжағдайдакеңесжәнепсихологиялықкөмеккөрсетугедайынекендігінбілдірді.